امروز : جمعه 31 شهریور 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
سمینار حقوق بررسی جایگاه ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
بازدید ها 936
فرمت فایل docx
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72
28,000 تومان
سمینار حقوق - بررسی جایگاه ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 1
کاربر

سمینار تخصصی -72 صفحه

((فایل  Word و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

سمینار حقوق - بررسی جایگاه ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در حقوق ایران

Review the status of Article 24 of the Law on the Registration of Property and Property in the Legislation Process and the Approval of Laws in Iran's Law

(((( تحقیق های تخصصی سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

پس منصف باشید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید.

(((هزینه انجام این تحقیق برای نفر اول سفارش دهنده 150 تومان بوده  است...)))

فهرست مطالب:

 مقدمه:   

فلسفه وجودی قوانین ثبتی و مقررات اعتراض به تقاضای ثبت اشخاص         

انواع ثبت و عملیات مقدماتی ثبت       

گفتار اول: انواع ثبت          

گفتار دوم: عملیات مقدماتی ثبت:        

بند اول : تقسیم حوزه ثبتی به چند ناحیه           

بند دوم: انتشار آگهی ثبت عمومی       

بند سوم: اطلاع دادن به اوقاف           

بند چهارم : انتشار آگهی مقدماتی        

بند پنجم:تعیین شماره یا پلاک ثبتی برای ملک    

بند ششم: تحقیق از مطلعین   

بند هفتم : توزیع اظهارنامه یا فرم درخواست ثبت به مالک 

بند هشتم : انتشار آگهی نوبتی

بند نهم: حقوق ارتفاقی و املاک قابل ثبت          

بند دهم: اموال غیر قابل ثبت 

بند یازدهم: تغییر طبیعت املاک         

بند دوازدهم: انتشار آگهی تحدید حدود و انجام عملیات آن   

گفتار سوم: ضمانت اجرأی عدم درخواست ثبت   

گفتار چهارم: آثار ثبت         

بند یک /ماده 21 ق.ث :      

بند دو/ ماده 22 ق.ث :       

بند سه / ماده 23 ق.ث :      

بند چهار / ماده 24 ق.ث:    

بند پنجم / نتیجه حاصله از تلفیق مواد 22 و 24 ق.ث در رابطه با ابطال ثبت اولیه ملک

اعتراض به ثبت ملک و مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات عملیات مقدماتی    

گفتار اول: اعتراضات مانع از ادامه عملیات ثبتی و صدور سند       

بند اول/ انواع اعتراضات به ثبت       

1- اعتراض به اصل(ثبت):  

2. اعتراض به حدود:         

3. اعتراض بر حقوق ارتفاقی:          

بند دوم: مواردی كه اعتراضات در اداره ثبت به آن رسیدگی می شود و به دادگاه فرستاده نمی شود:

گفتار دوم: معترض بر ثبت/ روش رسیدگی به اعتراض ها/ مراجع رسیدگی كننده به اعتراضات/ مهلت اعتراض        

بند اول- معترض بر ثبت:    

بند دوم: روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث:          

بند سوم: مراجع رسیدگی كننده به اعتراضات:    

بند چهارم/ مهلت اعتراض ها:           

گفتار سوم/ عوامل تجدید دادخواست اعتراض     

گفتار چهارم/ فوت یا جنون یا حجر معترض بر ثبت         

گفتار پنجم/ اعتراض خارج از موعد:   

گفتار ششم/ طرح دعوی پس از انقضای مدت اعتراض(موضوع ماده 24 ق.ث):          

گفتار هفتم: فلسفه وضع ماده 24 ق.ث: 

گفتار هشتم: ارتباط مواد راجع به اعتراض(مواد 16 تا 21 ق.ث) با ماده 24 ق.ث:       

بند 1/ بسط ماده 16 ق.ث:   

بند 2 بسط ماده 17 ق.ث:    

بند 3 بسط ماده 18 و ارتباط آن با ماده 24 ق.ث:

بند 4/ بسط ماده 19 ق.ث و ارتباط آن با ماده 24 ق.ث:    

بند پنجم: بسط ماده 20 ق.ث و ارتباط آن با ماده 24 ق.ث: 

گفتار نهم/ بررسی تفصیلی ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك          

بند اول/ شرح و تفصیل       

بند دوم/ استثنائات وارد بر ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك          

1. استثناء حقوقی(موضوع مواد 44 و 45 قانون ثبت)     

2. استثنائات كیفری:          

الف: ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاك           

ب: ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاك

ج: ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاك 

د: ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاك  

ه: ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاك  

و: ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاك 

بند سوم/ طرح مسائلی در باب موضوع ماده 24 قانون ثبت

بند چهارم/ نمونه پرونده راجع به ماده 24 ق.ث:  46

بند پنجم/ بررسی موادی كه در ماده 24 ق.ث به عنوان استثناء بر این ماده ذكر شده است:           

1. ماده 44 قانون ثبت:       

2. ماده 105 قانون ثبت:     

3. ماده 106 قانون ثبت:     

4. ماده 107 ق.ث:

5.ماده 108 قانون ثبت:      

6.ماده 109 قانون ثبت:      

7. ماده 116 قانون ثبت:     

8. ماده 117 قانون ثبت:     

گفتار آخر:           

ضمیمه: مواد 16 تا 24 قانون ثبت     

منابع و مآخذ:       

 

منابع

الف: مجموعه قوانین و مقررات و رویه قضایی

1-مجموعه قوانین و مقررات ثبتی- 1383 – غلامرضا حجتی اشرفی – گنج دانش

2- مجموعه بخشنامه های ثبتی – 1382 – حمید آذر پور،غلامرضا حجتی اشرفی – گنج دانش

3- آراء دیوان عالی کشور پیرامون حقوق ثبت- 1380- یداله بارگیر- انتشارات فردوسی

ب: کتب و رسالات

1-    حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری – پاییز 82 –انتشارات جهاد دانشگاهی

2-    حقوق ثبت کاربردی- علیرضا میرزایی- 1385 – انتشارات بهنامی

3-    حقوق ثبت – دکتر محمد جعفری لنگرودی- 1378 –اتشارات گنج دانش

4-    دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفری لنگرودی- 1375- جلد دوم- انتشارات امیر کبیر

5-    قانون ثبت در نظم حقوق کنونی – علیرضا میرزایی- 1384- انتشارات بهنامی

6-    حقوق ثبت کاربردی – سید احد باختر،مسعود رئیسی- 1383- انتشارات خط سوم

7-    مجموعه مقالات حقوقی – دکتر مهدی شهیدی – 1385 –انتشارات مجد – مبحث فروش مال غیر بدون تنظیم سند رسمی

8-    جرایم علیه اموال و مالکیت – دکتر حسین میر محمد صادقی – بهار 1381- نشر میزان- مبحث کلاهبرداری در امور ثبتی

9-    ترمینولوژی حقوق - دکتر محمد جعفری لنگرودی – انتشارات ابن سینا

ج: مقالات

حقوق ثبت – گروه آموزشی حقوق – دپارتمان حقوق و علوم سیاسی – 1385

احمد هاشمی – نشر داخلی دادگستری استان اصفهان – شماره 3،4،9و10

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی

تحقیق ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
تحقیق  ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

پاورپوینت - بررسی صحنه جرم
پاورپوینت - بررسی صحنه جرم

پاورپوینت - ربا و رباخواری
پاورپوینت - ربا و رباخواری

تحقیق ورد word - بررسی قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
تحقیق ورد word - بررسی قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن

خیانت در امانت
خیانت در امانت

مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت حقوق - مسئولیت كیفری
پاورپوینت حقوق - مسئولیت كیفری

پاورپوینت حقوق - ضمانت نامه بانکی
پاورپوینت حقوق - ضمانت نامه بانکی

پاورپوینت صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی ICC
پاورپوینت صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی  ICC

پاورپوینت - رابطه بین پلیس علمی با جامعه شناسی جنایی
پاورپوینت  - رابطه بین پلیس علمی با جامعه شناسی جنایی

پاورپوینت - حریم شخصی در حقوق
پاورپوینت - حریم شخصی در حقوق

پاورپوینت - تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی
پاورپوینت - تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی

تحقیق کامل ورد word -بررسی امور‌ حکمی در حقوق - دارای پاورقی منابع در پایین صفحات
تحقیق  کامل ورد word  -بررسی امور‌ حکمی  در حقوق - دارای پاورقی منابع در پایین صفحات

پایان نامه - سمینار - وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد
پایان نامه - سمینار - وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد

تحقیق ورد word -نقش و جایگاه قسم و سوگند در ادله ی اثبات دعوی کیفری در نظام حقوقی ایران
تحقیق ورد word -نقش و جایگاه قسم و سوگند در ادله ی اثبات دعوی کیفری در نظام حقوقی ایران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا