امروز : سه شنبه 7 آذر 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
پروپوزال بیوسیستماتیک جانوری بررسی بیوسیستماتیکی راسته ی عنکبوتیان در شهرستان تنکابن
دسته بندی پروپوزال
بازدید ها 1,213
فرمت فایل docx
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
16,000 تومان
پروپوزال بیوسیستماتیک  جانوری  - بررسی بیوسیستماتیکی راسته ی عنکبوتیان  در شهرستان تنکابن

فروشنده فایل

کد کاربری 1
کاربر

پروپوزال  بیوسیستماتیک  جانوری - 11 صفحه

((فایل  Word و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

پروپوزال  بیوسیستماتیک  جانوری - بررسی بیوسیستماتیکی راسته ی عنکبوتیان  در شهرستان تنکابن 

Biosystematic study of spider roots in Tonekabon city

  قیمت انجام پروپوزال از 250 هزار تومان تا 500 متغیر است که پروپوزال های آماده قیمت ناچیزی دارند.

پس منصف باشید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید.

((((پروپوزال های سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

فهرست مطالب:

بیان مساله

پرسش اصلی تحقیق

سوابق مربوط

فرضیه ها

اهداف تحقیق

درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

روش کار

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق

فهرست منابع و ماخذ

 

منابع:

1.میرشمسی ، امید – درویش ، جمشید ، مطالعه ی کلادیستی خانواده های راسته ی Araneae (Araneidae)  بر اساس صفات مورفولوژیکی ، مجله و دانشگاه تهران ، 1381 ، 28 ، 2، (165 – 151).

2.میر شمسی ، امید – درویش  ،جمشید، گزارش دو گونه ی عنکبوت جنس (Araneae :Araneidae)

Argiope از استان خراسان و مازندران ، مجله علوم دانشگاه تهران ، 1383، 30، 3، (412-403).

3.میرشمسی ، امید ، درویش ،جمشید،گودرزی ،حمید رضا، شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوت ها ی خرچنگی استان خراسان (Aranea : Thomisidae) ،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران ،1378، 2، 1، 19 ، (15-30).

Andreiv ,Tanasevich , the linyphyiid spiders of Iran (Arachnida- Araneae – Linyphiidae ), Revue Suisse de Zoologie , 2009,116,3,(379-420)

Antonion.brescovit, Four new species of the spider genuseOtiothopsmacleay (Araneae : Palpimanidae) from caxiuana national lorenst , para , Brazil, Zootaxa 2006, 1545, (59-66).

Brescovit , A . Two new species of the spider genus OtiothopsMacLeay

(Araneae: Palpimanidae) , Zootaxa,2007,1545,(59-66).

Blagoev, G., Deltshev, C. &Lazarov, S..The Spiders (Araneae) of Bulgaria. -Institute ofZoology,2002, Bulgarian Academy of Sciencesonline at http://cl.bas.bg/bulgarianspiders/1851

Deltshev,Christo,Funa and zoogeography of the family Linyphidae(Araneae) in Bulgaria , Biologycal and Ecologycal of Bulghari,2007,(447-467).

Dankittipakul,.Pakawinl, Five new species of the spider genuseClubionalatreille(Araneae ; Clubionidae) . , Zootaxa,2008 , 1747, (34-60).

Ghavami, S. (2006) Renew checklist of spiders (Aranei) from Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (10), 1839–1849.

Jocque , R   , 2006 , spider families  of the word , royal museum for central Africa , 1 , 90-65894085-6

ghavami. Sahra, Renew check list  of  spider (Aranei) of  iran , 2006 , 9 ,10 , (1851-1839)

Ghavami.Sahra, spider (Order :Araneae) funa of grain fields in the northern part of iran , Asian juornal  of experimentaasaenes, 2009 , 24 , 1 .

Krumpalova ,Zuzana , Classification of spigeic spiders (Araneae ) at the westwrn part of the carpathians (Slovakia),Bologya,2009,64,1(116-123)            

 Mirshamsi,Omid, faunistic, Study of spiders in khorasan  province , Iranian (Arachnida . Araneae) , Iranian Journal of Animal Biosystematics ( IJAB)2005 , 1, 1, (66-59).

Mozaffarian.Farhad  ,  YU , Maroski, A check list of Iranian spiders (Aranei), Arthropoda sdecta,2001,10,1,(67-74).

Ono , Hirotsugu , Jochen , Martens , crab spiders of the familesthomisidae and philodromidae (Arachnidae :  Araneae) from Iranian , ActaArachnologica , 2004 , 53 , 2 , (124-109).

Platnick, N., 2012. The World Spider Catalog, Version 7.0http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html

Zonstein,Susan,Raveniolaniedermeyerifrom Iran redescription and newdata on distribiution (Aranea , Nemessidae), Zooky, 2010 , 57 , (51-57).

X.ianyXa , Four new species of the genus Coelotes(Aranea ; Amaurobiidae) from China, Zootaxa, 2006, 1365, (49-59).

 

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
پروپوزال معماری - طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان
پروپوزال معماری - طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان

پروپزوال معماری paper- طراحی فرهنگسرا در شهر مشهد
پروپزوال معماری  paper- طراحی فرهنگسرا در شهر مشهد

پروپوزال روان شناسی بالینی - مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی
پروپوزال روان شناسی بالینی - مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی

پروپوزال معماری - طراحی باغ فرهنگ و هنر خـراســان بر اساس فرهنگ باغ سازی در ایران
پروپوزال معماری  - طراحی باغ فرهنگ و هنر خـراســان بر اساس فرهنگ باغ سازی در ایران

پروپوزال عمران - بررسی عوامل تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران
پروپوزال عمران - بررسی عوامل تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران

پروپوزال حقوق جزا - حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل
پروپوزال حقوق جزا - حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل

پروپوزال معماری paper - کتابخانه دیجیتال
پروپوزال معماری paper - کتابخانه دیجیتال

پروپوزال معماری - طراحی مجتمع مسکونی 36 واحدی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی
پروپوزال معماری - طراحی مجتمع مسکونی 36 واحدی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی

پروپوزال حقوق عمومی - نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه حاکمیت قانون در حقوق ایران
پروپوزال حقوق عمومی - نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه حاکمیت قانون در حقوق ایران

پروپوزال حقوق خصوصی - تاثیر حقوق فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل
پروپوزال حقوق خصوصی - تاثیر حقوق فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل

پروپوزال کامپیوتر هوش مصنوعی - یادگیری عمیق از تصاویر ام ار آی مغز با استفاده از شبکه های عصبی کانولووشن و کاربردش در بیماری ام اس
پروپوزال کامپیوتر  هوش مصنوعی  - یادگیری عمیق از تصاویر ام ار آی مغز با استفاده از شبکه های عصبی کانولووشن و کاربردش در بیماری ام اس

پروپوزال معماری -طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد زمینه گرایی بر پایه افزایش تعاملات اجتماعی در شهر مشهد
پروپوزال معماری -طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد زمینه گرایی بر پایه افزایش تعاملات اجتماعی در شهر مشهد

پروپوزال معماری - سنجش و ارزیابی اثرات ادراکی اجتماعی پارک و فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری ( نمونه موردی پارک حاشیه ای چمران در شهر شیراز)
پروپوزال معماری - سنجش و ارزیابی اثرات ادراکی اجتماعی پارک و فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری ( نمونه موردی پارک حاشیه ای چمران در شهر شیراز)

پروپوزال شهرسازی - بررسی و تحلیل اصول نفوذ پذیری جداره های شهری در ارتقاء حضور هرچه بیشتر شهروندان
پروپوزال شهرسازی - بررسی و تحلیل اصول نفوذ پذیری جداره های شهری در ارتقاء حضور هرچه بیشتر شهروندان

پروپوزال عمران - آب و سازه هیدرولیکی - مدلسازی رفتارغیرخطی سدهای بتنی وزنی با درنظرگرفتن اندرکنش آب
پروپوزال عمران - آب و سازه هیدرولیکی - مدلسازی رفتارغیرخطی سدهای بتنی وزنی با درنظرگرفتن اندرکنش آب

پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی - تاثیر مصرف كافئین بر عملكرد قدرتی و استقامتی عضلات بالاتنه و پایین تنه و سطح لاكتات خون زنان تمرین كرده
پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی - تاثیر مصرف كافئین بر عملكرد قدرتی و استقامتی عضلات بالاتنه و پایین تنه و سطح لاكتات خون زنان تمرین كرده

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا