امروز : جمعه 31 شهریور 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان
دسته بندی پروپوزال
بازدید ها 1,315
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.499 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 27
31,000 تومان
پروپوزال معماری - طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان

فروشنده فایل

کد کاربری 1
کاربر

پروپوزال معماری- 27 صفحه

((فایل  Word و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

پروپوزال معماری- طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان 

Nursing home design with a sense of belonging location approach

  قیمت انجام پروپوزال از 250 هزار تومان تا 500 متغیر است که پروپوزال های آماده قیمت ناچیزی دارند.

پس منصف باشید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید.

((((پروپوزال های سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

فهرست مطالب:

بیان مسأله

تبیین موضوع

پیشینه-سوابق مربوط

فرضیه‌ها

اهداف تحقیق

انجام نوآوری و جدید‌ترین تحقیق

نوع روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

منابع

 

منابع

1-مهندس ندا رفیع زاده – طراحی خانه سالمندان

2-شهریار شقاقی گندوانی – کارشناس ارشد معمار، دکترای شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مجتبی حکم آبادی قشونی – کارشناس ارشد معماری ، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

عنوان مقاله ضوابط طراحی خانه سالمندان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی در این فضا

3- میلاد الفت - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، ایران

اسماعیل ضرغامی - استادیار،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،ایران

شادی رهبرصباغی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

بررسی مبانی طراحی سکونت گاه سالمندان با رویکرد پایداری زیست محیطی و معماری سبز

1. رابینز پی استیفن(1384)، رفتار سازمانی، جلد اول ، ترجمه پارسائیان و اعرابی،تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ هفتم.

2. سید جوادین سید رضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: نگاه دانش، چاپ دوم.

3. شاهین، آرش؛ عامری گلستان، داود، صارمی، بابک،مدل سروکوال و نقش آن در اندازه گیری شکاف های کیفیت خدمات با مطالعه ای موردی در ایران و مقایسه ان با نمونه خارجی، مجله تحول اداری،دوره هفتم، شماره 47

4. فیضی کامران و سعید تاتاری (1383)، بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 5.

5. کاظمی  مهدی (1385). مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت ، چاپ اول.

6اویانی حسین (1383). مقایسه بین انتظارات گردشگران خارجی و خدمات ارائه شده به آنها در هتل های 5 ستاره تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

7.  گی چاک وای(1382)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم

8. لانکوار روبر(1381)، جامعه شناسی جهانگردی و مسافرت، ترجمه صلاح الدین محلاتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

9. لاولاک کریستوفر و لارن رایت(1382)، اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه دکتر ابولفضل تاج زاده، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

1.  Akbaba, A., (2006), Measuring service quality in the hotel industry: A study in a business hotel in Turkey, Hospitality Management Volume25, pp: 170–192.

2.  Ana M. Díaz-Martín , Víctor Iglesias , Rodolfo Vázquez , Agustín V. Ruiz, ( 2000),The use of quality expectations to segment a service market, Journal of Services Marketing ,Volume14, No. 2, pp: 132-146 .

3.  Antony, J., Frenie Jiju Antony and Sid Ghosh,(2004), Evaluating service quality in a UK hotel chain: a case study, International Journal of Contemporary Hospitality Management,Volume16,No.6, pp:380-384

4.  Carlos A. Albacete-Sa´ez, M. Mar Fuentes-Fuentes,  F. Javier Llore´ns-Montes, (2007), Service quality measurement in rural accommodation, Annals of Tourism Research, Vol. 34, No. 1, pp: 45–65.

5.  Cronin, J., and S. Taylor, (1992), Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, Journal of Marketing Volume 56, No.3, pp: 55–68.

6.  Getty, J., and K. Thompson, (1994), A Procedure for Scaling Perceptions of Lodging Quality, Hospitality Research Journal Volume 18, No. 2, pp:75–96.

7.  Ghobadian, A., Speller, S., Jones, M., (1994), Service quality: concepts and models. International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 11, No.9, pp: 43–66.

8.  Gronroos, C., (1984), A Service Quality Model and Its Marketing Implications, European Journal of Marketing, Volume 18, No. 8, pp: 36–44.

9.   Jafari, J., (2002). Encyclopedia of tourism ,London & New york , Rout ledge

10.  Johnston, R.,(1995). The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers, International Journal of Service Industry Management, Volume 6,No.5, pp:53-71

11. Godfrey, K., Jacika Clarke, (2000), The Tourism Development HAND BOOK, continuum , London.

12. Knutson, B., P. Stevens, C. Wullaert, and M. Patton,(1991),  LODGSERV: A Service Quality Index for the Lodging Industry. Hospitality Research Journal Volume 14, No. 7, pp: 277–284.

13. Mattson, j., (1992), A Service Quality Model Based On an Ideal Value Standard, International Journal of Service Industry Management, Volume 3, No 3, pp:18-33.

14.   Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L., (1988), SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, Volume 64, No. 1, pp: 12–40.

15.   R.K.S. Chu, Tat Choi, (2000), An importance-performance analysis of hotel selection factors

in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers, Tourism Management 21, pp: 363-377

16. Saleh, F., and C. Ryan, (1991), Analyzing Service Quality in the Hospitality Industry Using the SERVQUAL Model. The Service Industries Journal 11, pp: 324–343.

17. Theodosiou, M., L.C. Leonidou, (2003), Standardization versus adaptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research, International Business Review 12, pp: 141–171

 

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
پروپوزال روان شناسی بالینی - مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی
پروپوزال روان شناسی بالینی - مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی

پروپوزال معماری - طراحی باغ فرهنگ و هنر خـراســان بر اساس فرهنگ باغ سازی در ایران
پروپوزال معماری  - طراحی باغ فرهنگ و هنر خـراســان بر اساس فرهنگ باغ سازی در ایران

پروپزوال معماری paper- طراحی فرهنگسرا در شهر مشهد
پروپزوال معماری  paper- طراحی فرهنگسرا در شهر مشهد

پروپوزال عمران - بررسی عوامل تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران
پروپوزال عمران - بررسی عوامل تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران

پروپوزال حقوق جزا - حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل
پروپوزال حقوق جزا - حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل

پروپوزال معماری paper - کتابخانه دیجیتال
پروپوزال معماری paper - کتابخانه دیجیتال

پروپوزال معماری - طراحی مجتمع مسکونی 36 واحدی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی
پروپوزال معماری - طراحی مجتمع مسکونی 36 واحدی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی

پروپوزال حقوق عمومی - نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه حاکمیت قانون در حقوق ایران
پروپوزال حقوق عمومی - نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه حاکمیت قانون در حقوق ایران

پروپوزال حقوق خصوصی - تاثیر حقوق فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل
پروپوزال حقوق خصوصی - تاثیر حقوق فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل

پروپوزال بیوسیستماتیک جانوری - بررسی بیوسیستماتیکی راسته ی عنکبوتیان در شهرستان تنکابن
پروپوزال بیوسیستماتیک  جانوری  - بررسی بیوسیستماتیکی راسته ی عنکبوتیان  در شهرستان تنکابن

پروپوزال کامپیوتر هوش مصنوعی - یادگیری عمیق از تصاویر ام ار آی مغز با استفاده از شبکه های عصبی کانولووشن و کاربردش در بیماری ام اس
پروپوزال کامپیوتر  هوش مصنوعی  - یادگیری عمیق از تصاویر ام ار آی مغز با استفاده از شبکه های عصبی کانولووشن و کاربردش در بیماری ام اس

پروپوزال معماری -طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد زمینه گرایی بر پایه افزایش تعاملات اجتماعی در شهر مشهد
پروپوزال معماری -طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد زمینه گرایی بر پایه افزایش تعاملات اجتماعی در شهر مشهد

پروپوزال معماری - سنجش و ارزیابی اثرات ادراکی اجتماعی پارک و فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری ( نمونه موردی پارک حاشیه ای چمران در شهر شیراز)
پروپوزال معماری - سنجش و ارزیابی اثرات ادراکی اجتماعی پارک و فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری ( نمونه موردی پارک حاشیه ای چمران در شهر شیراز)

پروپوزال شهرسازی - بررسی و تحلیل اصول نفوذ پذیری جداره های شهری در ارتقاء حضور هرچه بیشتر شهروندان
پروپوزال شهرسازی - بررسی و تحلیل اصول نفوذ پذیری جداره های شهری در ارتقاء حضور هرچه بیشتر شهروندان

پروپوزال عمران - آب و سازه هیدرولیکی - مدلسازی رفتارغیرخطی سدهای بتنی وزنی با درنظرگرفتن اندرکنش آب
پروپوزال عمران - آب و سازه هیدرولیکی - مدلسازی رفتارغیرخطی سدهای بتنی وزنی با درنظرگرفتن اندرکنش آب

پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی - تاثیر مصرف كافئین بر عملكرد قدرتی و استقامتی عضلات بالاتنه و پایین تنه و سطح لاكتات خون زنان تمرین كرده
پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی - تاثیر مصرف كافئین بر عملكرد قدرتی و استقامتی عضلات بالاتنه و پایین تنه و سطح لاكتات خون زنان تمرین كرده

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا