امروز : دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
بررسی حقوقی اجازه ولی امر در انجام قصاص
دسته بندی حقوق
بازدید ها 334
فرمت فایل docx
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
24,500 تومان
سمینار و تحقیق تخصصی کامل -  ورد  word - بررسی حقوقی اجازه ولی امر در انجام قصاص

فروشنده فایل

کد کاربری 1029
کاربر

سمینار و تحقیق حقوق  -65صفحه

((فایل  word  و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

سمینار و تحقیق حقوق-  بررسی حقوقی اجازه ولی امر در انجام قصاص

Permission but to do so in retaliation

(((( تحقیق های سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

 

فهرست مطالب :

مقدمه

دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است

شیخ طوسى در كتاب جنایات خلاف

صاحب حق قصاص, مى تواند خود حق خویش بستاند.

نتیجه كلام

شارع براى بزه دیده, یا ولى امر او حق قصاص قرار داده  

مطلب نخست: پس از باور به این كه شارع براى بزه دیده, یا ولى امر او حق قصاص قرار داده     

لازم نبودن طرح دعوا نزد ولى امر و یا شخص گمارده شده از طرف او         

حكم كردن به شمشیر قصاص در شریعت

طعن  زدن - على بن محمد قاسانى كه احمد بن محمد بن عیسى        

معناى ویژه حد     

شریعت اسلام رعایت اجازه حاكم در مورد ستاندن حق قصاص        

بدون اجازه حق قصاص را گرفتن       

كسى كه به قصاص و تحت فرمان امام كشته شده

شارع براى كسى دستخوش جنایت شده, یا ولى او حق قصاصى قرار داده است

نتیجه گیری

حكم قصاص بدون اجازه حاكم

 منابع

 

منابع

المقنعه, شیخ مفید, قدس سره, 734/, 736ـ737, چاپ انتشارات جامعه مدرسین, قم.

المقنعه, چاپ جامعه مدرسین, ص740.

المقنعه, چاپ جامعه مدرسین, ص740.

ماءخذ سابق, ص760 و 761.

مبسوط, كتاب الجراح, ج7, ص100, چاپ المكتبه المرتضویه.

النهایه و نكتها, چاپ جامعه مدرسین, ص387 و ص390.

النهایه و نكتها, چاپ جامعه مدرسین, ص387 و ص390.

السرائر, چاپ جامعه مدرسین , ج3, ص351 و 353.

السرائر, چاپ جامعه مدرسین, ج3, ص412.

مهذب, چاپ جامعه مدرسین, ج2, ص485.

كافى, چاپ اصفهان, ص383.

الغنیه, در ضمن الجوامع الفقهیه, ص620, س6ـ8.

الخلاف, شیخ طوسى, چاپ آیه الله بروجردى, ج2, ص145.

القواعد, چاپ شده با ایضاح الفوائد, ج4, ص622.

المبسوط, شیخ طوسى, ج7, ص56.

المبسوط, شیخ طوسى, ج7, ص107.

المبسوط, شیخ طوسى, ج7, ص56ـ57.

مختلف الشیعه, علامه حلى, فصل 7 از كتاب قصاص و دیات, ص272.

ایضاح الفوائد, فخر المحققین, ج4, ص622.

الفتاوى الهندیه, ج6, ص7.

المغنى, ابن قدامه حنبلى, چاپ دارالفكر, ج8, ص243.

الكافى, كلینى, باب نادر جامع در فضیلت امام, حدیث2, ج1, ص204ـ 203.

سوره اسراء, آیه33.

الوسائل, حر عاملى, باب 33 از بحث قصاص نفس, حدیث1.

وسائل الشیعه, ج/ ,باب33 از ابواب قصاص و باب52, 60, 66 و باب3.

وسائل, شیخ حر عاملى, باب2 از قصاص عضو, حدیث1.

وسایل, شیخ حر عاملى, باب3, از قصاص عضو, حدیث1.

وسایل, شیخ حر عاملى, باب5 از ابواب جهاد با دشمن, حدیث2.

تفسیر عیاشى, ج1, ص5ـ324. وسایل, حر عاملى, باب19 از ابواب قصاص جان, حدیث11.

مائده, آیه45.

در مصباح آمده است:((سللت السیف سلا من باب قتل, و سللت الشىء اءخذته))

((شمشیر را كشیدم, از باب قتل یقتل, و چیزى كشیدم, یعنى آن را گرفتم.))

و در اقرب الموارد آمده است:((سل للشىء من الشىء سلا: انتزحه واءخرجه فى رفق, كسل السیف من الغمد و الشعره من العجین))

((گرفتن چیزى از چیزى, برگرفتن و بیرون آوردن آن با آرامى است, مانند كشیدن شمشیر از غلاف و مو از خمیر.))

نجاشى, چاپ جامعه مدرسین, ص255, شماره669.

رجال شیخ طوسى, چاپ نجف, ص417.

رجال نجاشى, ص315, شماره862.

فهرست, چاپ نجف, ص127, شماره563.

رجال, شیخ, ص358, شماره1.

رجال كشى, ص452, شماره853.

تهذیب, ج257/3, 259.

نجاشى, ص184, شماره488.

فهرست, ص77, شماره316.

تاریخ بغداد, ص45, ج9.

رجال نجاشى, چاپ نجف, ص315, شماره862, 863.

فهرست, چاپ نجف, ص127, شماره563, 565.

رجال شیخ, چاپ نجف, ص276, شماره49.

رجال شیخ, چاپ نجف, ص358, شماره1(قسمت قاف).

رجال شیخ, ص490, شماره5 و 7, باب ((قاف)).

نجاشى, ص134, شماره346.

رجال كشى, ص390, شماره733, رجال شیخ, ص118.

فهرست, ص61, شماره232.

رجال شیخ, ص175 و 471.

رجال شیخ, ص175 و 471.

معجم رجال حدیث, ج6, ص149, شماره3808.

قاموس رجال, چاپ جامعه مدرسین, ج3, ص593, شماره2333.

عده الاصول, چاپ آل البیت, ج1, ص380ـ 379.

عده الاصول, ج1, ص387.

الوسائل, باب28 از مقدمات حدود, حدیث1. الفقیه, باب نوادر حدود, حدیث1. التهذیب, آخر روایات حدود, ج10, ص155.

الوسائل, حر عاملى, باب15, از ابواب مقدمات حدود, حدیث8.

الوسائل, حر عاملى, باب15 از ابواب مقدمات حدود, حدیث7.

الوسائل, حر عاملى, باب32, از ابواب مقدمات حدود, حدیث1.

الوسائل, حر عاملى, باب22, از ابواب قصاص نفس, حدیث1.

رجال نجاشى, ص315, شماره863.

روضه المتقین, محدث مجلسى, ج10, ص213.

الوسائل, حر عاملى, باب69 از ابواب قصاص نفس, حدیث3.

الوسائل, حر عاملى, باب44 از ابواب قصاص نفس, حدیث 1.

الوسائل, حر عاملى, باب17 از ابواب مقدمات حدود, حدیث1.

الوسائل, حر عاملى, باب18 از ابواب مقدمات حدود, حدیث1.

الوسائل, حر عاملى, باب13 از ابواب قصاص نفس, حدیث3.

الوسائل, حر عاملى, باب24 از ابواب قصاص نفس, حدیث8, و باب21 از قصاص عضو.

الوسائل, حر عاملى, باب24, از ابواب قصاص نفس, حدیث5.

الوسائل, حر عاملى, باب24 از ابواب قصاص نفس, حدیث9.

الجواهر, محمد حسن نجفى, ج41, ص287.

الوسائل, حر عاملى, باب66 از ابواب قصاص نفس, حدیث1. الكافى, ج7, ص370.

سوره اسراء, آیه33.

بقره, آیه179.

 

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی

تحقیق ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
تحقیق  ورد word - اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

تحقیق کامل -نظریه جرم شناسی رادیکال بهمراه ارجاع درون متنی
تحقیق کامل -نظریه جرم شناسی رادیکال بهمراه ارجاع درون متنی

دادخواست های خام حقوقی - مناسب وکلا و افراد عادی
دادخواست های خام حقوقی - مناسب وکلا و افراد عادی

مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت - بررسی صحنه جرم
پاورپوینت - بررسی صحنه جرم

جرم ضرب و شتم و راههای پیشگیری از آن
جرم ضرب و شتم و راههای پیشگیری از آن

تحقیق ورد word -وظایف و اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران
تحقیق ورد word  -وظایف و اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

تحقیق کامل ورد word -بررسی تطبیقی نوآوری قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم
تحقیق کامل ورد word -بررسی تطبیقی نوآوری قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم

تحقیق ورد word - بررسی تاثیر و نقش کارشناس در دیوان عدالت اداری ایران
تحقیق  ورد word - بررسی تاثیر و نقش کارشناس در دیوان عدالت اداری ایران

تحقیق ورد word - تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
تحقیق ورد word - تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری

پایان نامه حقوق خصوصی - نمایندگی ظاهری در قلمرو حقوق تجارت با تاکید بر لایحه قانون تجارت
پایان نامه حقوق خصوصی - نمایندگی ظاهری در قلمرو حقوق تجارت با تاکید بر لایحه قانون تجارت

فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت
فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت

خیانت در امانت
خیانت در امانت

بررسی جرم سقط جنین در ایران و اروپا
بررسی جرم سقط جنین در ایران و اروپا

تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی
تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا