امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط
دسته بندی حقوق
بازدید ها 131
فرمت فایل docx
حجم فایل 203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
36,000 تومان
سمینار و تحقیق تخصصی ورد word  -اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط به همراه ارجاع منابع در پاورقی

فروشنده فایل

کد کاربری 1029
کاربر

سمینار و تحقیق تخصصی حقوق  -53 صفحه

((فایل  word  و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

سمینار - تحقیق حقوق-  اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط - به همراه ارجاع منابع در پاورقی

Rent on the condition of ownership and non-fulfillment of the condition

(((( تحقیق های سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

هرگونه استفاده تجاری از محصول پیگرد قانونی دارد

 

چکیده :

بـا‌ تـوجه‌ بـه مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیك و تعاریف مختلفى كه ارائه شده است‌،ماهیت یكسانى براى این عـقد قائل نیستند.برخى از مصادیق منطبق با عقد‌ اجاره و شروط خاص تبعى‌ است‌.بـرخى آن را بیع دانسته‌اند و حتى بـرخى از كشـورها در مقررات موضوعه،احكام بیع اقساطى را بر این عقد حاكم كرده‌اند.برخى نیز ماهیت خاص براى آن قائل شده‌اند.از طرفى‌،در اغلب موارد،چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود،معمولا مـوجر-بایع در راستاى حصول حداكثر منافع خود،مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا‌ آنچه‌ را كه دریافت نموده،صرفا به عنوان مال‌الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشى از اقساط را كه جـزیى از ثـمن بوده نیز تصاحب كنند.از این‌رو،خصوصا‌ در‌ حالتى كه بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه‌ى جمع عوضین در نزدیكى از طرفین قوت مى‌یابد.به جهات مذكور برخى از براى جلوگیرى از بى‌عدالتى آن را مشمول‌،احكام‌ بـیع اقـساطى معلق دانسته‌اند.

جهات اصلى مخالفت با‌ این‌ عقد‌،غالاب نـاظر بـه حالت انحلال است كه موجب بى‌عدالتى و به نوعى عدم وازنه است.در انعقاد عقد،طرفین صرفا نظر به‌ عقد‌ اجاره‌ى‌ سنتى ندارند،بلكه در توافق آنها تملیك عین‌ نیز‌ با شرایط خـاص خـود در نـظر است،اما در صورتى كه شرایط مـحقق نـگردد،در عـمل آثار انحلال اجاره‌ را‌ بر‌ رابطه‌ى حقوقى بار مى‌كنند.تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایى‌،موجب بى‌عدالتى و نیز مخالفت با این عقد شـده اسـت.بـراى گریز از این ایراد،چنانچه مقنن با اداره‌ى‌ این‌ عقد‌،و پیشـ‌بینى شـروط حمایتى،اثر انحلال،رابطه‌ى حقوقى را بطور كامل بیان‌ نماید‌ تا انحلال قسمتى از عقد كه مربوط به تملیك عین بوده، آثـار خـود را بـه‌بار آورده‌ و قسمت‌ دیگر‌ كه مربوط به استفاده از منافع بوده است نـیز آثار خاص خود‌ را‌ ایجاد‌ كند،در این‌صورت زمینه‌ى بى‌عدالتى از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.

 

فهرست مطالب :

چكیده    

مقدمه    

بررسى‌ تـاریخچه،تـعریف و اشـكالات  

تاریخچه‌ى‌ اجاره‌ به شرط تملیك‌         

تاریخچه‌ى اجاره بـه شـرط‌ تملیك‌ در كشورهاى‌ غربى‌       

تاریخچه‌ى‌ اجاره به شرط‌ تملیك‌ در ایران          

تعاریف مختلف‌ اجاره‌ به شرط‌ تملیك    

یك.ایجاد نـوعى تـضمین از طـریق حـفظ مـالكیت

بررسى اشـكالات مـطرح شده در مورد اجاره به شرط تملیك

برخى از‌ این‌ ابهام‌ها عبارتند از

ماهیت و انواع شرط در‌ اجاره‌ به شرط تملیك

مـاهیت اجـاره به شرط تملیك

انواع شرط‌ در‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌

شروط تملیك ‌‌در‌ عقد اجاره به شرط تملیك

شروط حمایتى در‌ صورت‌ تمایل‌ به‌ اجراى‌ معجل تعهدات

نتیجه‌گیرى

منابع

 

منابع

.بهرامى‌،بهرام،عقد اجاره‌ى كاربردى‌،انتشارات‌ بهنامى،چاپ اول،سال 1381

خاورى،محمود رضـا،حـقوق بـانكى،مؤسسه‌ى عالى بانكدارى جمهورى اسلامى ایران،چاپ چهارم،سال 1382

جعفرى لنگرودى،دكتر محمد جعفر،،دائره المعارف عـمومى حـقوق،الفـارق‌،ج اول‌،گنج دانش،1386

كاتوزیان،دكتر ناصر،حقوق مدنى،معاملات معوض،عقود تملیكى(عـقود مـعین)،جلد 1، چاپ پنجم،نشر شركت انتشار با همكارى بهمن برنا،سال 1373

كاتوزیان،دكتر ناصر،نظریه‌ عـمومى‌ تـعهدات،نشر‌ یلدا،چ اول،سال 1374

اكبرینه،پروین،اجاره‌ به‌ شـرط‌ تـملیك،پایانـ‌نامه‌ى دكتـرى،عـلوم تحقیقات‌،1384‌

شعاریان‌،دكتـر ابـراهیم،مطالعه تطبیقى تعدیل وجه‌التزام،حقوق مدنى تطبیقى،به قلم گروهى از مؤلفان،سازمان سمت،مؤسسه حقوق تـطبیقى،ج اول،بـهار‌ 1386‌

قـدك‌،عبدالرسول،وابستگى قراردادها در زمینه‌ى اعتبارات مصرفى فـرانسه‌،مـجله‌ى‌ تـحقیقات حـقوقى،شـماره 33-34 دفـتر خدمات حقوقى 1380

موسویان،عباس،جزوه فقه معاملات بانكى،بى‌تا

مركز تحقیقات فقهى قوه قضائیه،مجموعه آراى فقهى قضایى،ج 1،قم،مـعاونت آمـوزش و تحقیقات‌ قوه قضائیه،

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی
PDF -وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی

دادخواست های خام حقوقی - مناسب وکلا و افراد عادی
دادخواست های خام حقوقی - مناسب وکلا و افراد عادی

پاورپوینت - بررسی صحنه جرم
پاورپوینت - بررسی صحنه جرم

جرم ضرب و شتم و راههای پیشگیری از آن
جرم ضرب و شتم و راههای پیشگیری از آن

تحقیق کامل -نظریه جرم شناسی رادیکال بهمراه ارجاع درون متنی
تحقیق کامل -نظریه جرم شناسی رادیکال بهمراه ارجاع درون متنی

پایان نامه حقوق خصوصی - نمایندگی ظاهری در قلمرو حقوق تجارت با تاکید بر لایحه قانون تجارت
پایان نامه حقوق خصوصی - نمایندگی ظاهری در قلمرو حقوق تجارت با تاکید بر لایحه قانون تجارت

بررسی جرم سقط جنین در ایران و اروپا
بررسی جرم سقط جنین در ایران و اروپا

تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی
تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی

مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبانی حقوق محیط زیست با نگرشی بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها
مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها

حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

نگاهی به سیاست تسامح صفر
نگاهی به سیاست تسامح صفر

نگاهی به جعل اسناد در ایران‌ و راه‌های مقابله با آن
نگاهی به جعل اسناد در ایران‌ و راه‌های مقابله با آن

وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین
وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین

تحقیق ورد word - اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 به همراه ارجاع درون متنی
تحقیق ورد word  - اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 به همراه ارجاع درون متنی

سمینار و تحقیق تخصصی کامل - ورد word - بررسی حقوقی اجازه ولی امر در انجام قصاص
سمینار و تحقیق تخصصی کامل -  ورد  word - بررسی حقوقی اجازه ولی امر در انجام قصاص

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا