امروز : سه شنبه 1 فروردین 1402
مجله اینترنتی آقای آنلاین
دسته بندی فایل ها
جدیدترین محصولات

5 فروشگاه برتر سایت
پایان نامه مهندسی پزشکی کارکرد ساختارهای کامپوزیت در کاهش پدیده سپر تنش در ایمپلنت های دندانی
دسته بندی پزشکی و مهندسی پزشکی
بازدید ها 1,281
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.3 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 77
27,000 تومان
پایان نامه مهندسی پزشکی - کارکرد ساختارهای کامپوزیت در کاهش پدیده سپر تنش در ایمپلنت های دندانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1
کاربر

پایان نامه مهندسی پزشکی-77 صفحه

((فایل  Word و  قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت به راحتی همان لحظه می توانید آن را دانلود کنید.

پایان نامه مهندسی پزشکی - کارکرد ساختارهای کامپوزیت در کاهش پدیده سپر تنش در ایمپلنت های دندانی 

Composite structures in reducing the tension shields phenomenon in dental implants

  قیمت انجام پایان نامه  از 100 هزار تومان تا 4 میلیون تومان متغیر است که پایان نامه های  آماده قیمت ناچیزی دارند.

پس منصف باشید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید.

((((پایان نامه ها و تحقیق های تخصصی سایت حاصل زحمت محققین سایت می باشد و  اینترنتی نیست.))))

فهرست مطالب:

مقدمه    

1- پر کردن دندان های پوسیده :        

اصول استفاده از کامپوزیت برای پر کردن دندان 

2-ترمیم دندانهای لب پر شده 

3-استفاده از روکش های کامپوزیتی    

انواع ترمیم های دندانی       

ترمیمهای مستقیم:  

ترمیمهای غیر مستقیم:        

ترمیم های دندانی مستقیم یک جلسه ای

ترمیم آمالگام        

ترمیم کامپوزیت    

نیومرها  

ترمیم های دندانی غیر مستقیم(دو یا چند جلسه ای)           

کامپوزیت غیر مستقیم         

ترمیم های همرنگ دندان     

سفید کردن دندانهای زنده     

آمالگام   

بعضی تصورات غلط در مورد آمالگام 

برداشتن ترمیم های آمالگام، بعضی بیماریها را درمان می کند. صحیح:          

ترمیم های آمالگام، بخارات جیوه آزاد می سازند که برای سلامتی بدن مضراست. صحیح:           

ترمیم دندان با کامپوزیت و آمالگام      

انواع مواد ترمیمی :           

مراحل کلی ترمیم دندان با آمالگام :     

مراحل کلی ترمیم دندان با کامپوزیت : 

بررسی تاثیر مواد ترمیمی مختلف بر مقاومت به شکست دندان های درمان ریشه شده توسط رزیلون و گوتا پرکا        

مقدمه:   

روش کار:           

نتایج:    

بحث:    

مطالعه تنش های اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود در بری جهای با ساپورت دندان/ایمپلنت در شرایط اتصال سخت و غیرسخت در پروتزهای سمان شونده    

روش بررسی       

یافته ها  

بحث و نتیجه گیری           

مقایسه اثر مواد مختلف سازنده ساختار فلزی روكش بر توزیع تنش پیرامون ایمپلنت با آنالیز اجزاءمحدود سه بعدی      

مواد و روشها:     

مواد و روشها:     

یافته ها: 

بحث:    

نتیجه گیری:        

کاربردهای پلیمر PLGA در دندانپزشکی           

PLGA در دندانپزشکی        

ممبرانهای ساخته شدن از  PLGA       

داربست PLGA    

میکروسفیر PLGA

محدودیتهای کاربرد PLGA  

نتیجه گیری         

منابع:    

 

منابع

 

 

 

کریگ رابرت جی، پاورز جان م. مواد دندانپزشکی ترمیمی . تهران : انتشارات . شایان نمودار، 1382

composite induces mineralized barrier after direct capping of rat tooth pulp tissue. Braz Oral Re. 2010;24(1):8-14.   2002;17(4):473-87. 

Abreu RT, Spazzin AO, Noritomi PY, Consani RL, Mesquita MF. Influence of material of overdentureretaining bar with vertical misfit on three-dimentional stress distribution. J Prosthodont 2010;19:425- 431. 

Abu-Hammad O, Khraisat A, Dar-Odeh N, El-Maaytah M. Effect of dental implant cross- sectional design on cortical bone structure using finite element analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2007;9:217-221.

Ahuja A, Ali J, Rahman S. Biodegradable periodontal intrapocket device containing metronidazole and a moxycillin: formulation and characterization. Pharmazie. 2006;61(6):25-29.

Aimetti M, Pigella E, Romano F. Clinical and radiographic evaluation of the effects of guided tissue regeneration using resorbable membranes after extraction of impacted mandibular

Aimetti M, Romano F. Use of resorbable membranes in periodontal defects treatment after extraction of impacted mandibular third molars. Minerva Stomatol. 2007;56(10):497-

Apicella MJ, Loushine RJ , Runyan DA. A comparison of root fracture resistance using two root canal sealers. International Endodontic Journal 1999;32:376-380 

applied in pre-prosthetic surgery: a pilot study. J Dent.

Ash MM, Nelson S. Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2002. 

Atasoy Ulusoy ÖI, Genc , Arsalan S. Fracture resistance of roots obturated with three different material. Endodontology 2007; 104(5):705-708

Baumeister T, AvalloneEA. Marks standard handbook of mechanical engineers. 8th Ed. New York: McGraw- Hill 1978; Chap 3: 157.

Bechelli AH. The osseointegrated prosthesis-combination of osseointegrated implants and natural teeth in fixed prosthesis. J Oral implantol. 1992;18:62-5.

Beer F. Johnston, mechanics of materials. 3rd Ed. New York: Mc Grow Hill 2011; Chap 6: 236..

Belal MH, Al-Noamany FA, El-Tonsy MM, El-Guindy HM, Ishikawa I. Treatment of human class II furcation defects using connective tissue grafts, bioabsorbable membrane, and resorbable hydroxylapatite: A comparative study. J Int Acad Periodontol. 2005;7(4):114-28

Belli S, Erdemir A, Yildirim C. Reinforcement effect of polyethylene fiber in root-filled teeth: Comparison of two restoration technique. International Endodontic Journal 2006;39(2):136-142

Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of the last 5 years. J Clin Periodontol 2002; 29:197-212.

Block MS, Lirette D, Gardiner D, Li L, Finger IM, Hochstedler J, et al. Prospective evaluation of implants connected to teeth. Int J Oral Maxillofac Implants

Castillo-Dalí G, Castillo-Oyagüe R, Terriza A, Saffar JL, Batista A, Barranco A, et al. In vivo comparative model of oxygen plasma and nanocomposite particles on PLGA

Cibirka RM, Razzoog ME, Lang BR, Stohler CS. Determining the force absorption quotient for restorative materials used in implant occlusal surfaces. . J Prosthet Dent 1992; 67: 361-364.

Cohen S, Hargreaves KM, Keiser K. Pathway of the pulp. 9th Edition. Mosby Company, St Louis Missouri; 2006. °(chapter10 p:368-389) *(chapter 9 p:323-324) •(chapter 21 p:787-789)

Cohen SR, Orenstein JH. The use of attachments in combination implant and natural-tooth fixed partial dentures: a technical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1994;9(2):230-4.

Cordaro L, Ercoli C, Rossini C, Torsello F, Feng C  Retrospective evaluation of complete-arch fixed partial dentures connecting teeth and implant abutments in patients with normal and reduced periodontal support. J Prosthet Dent. 2005;94(4):313-20.

Craig RG, Powers J M. Restorative dental materials. 11th Edition; 2002. °(chapter 10 p:278) *(chapter 11 p:288,291-296,310) •(chapter 9 p:232)

Dalkiz M, Zor M, Aykul H, Toparli M, Aksoy S. The three dimensional finite element analysis of fixed bridges restoration supported by the combination of teeth and osseointegrated implants. Implant Dent. 2002;11(3):293-300.

Daneshkazemi AR. Resistance of bonded composite restorations to fracture of endodontically treated teeth. Journal of Contemporary Dental Practice 2004; 5(3):51-58

Danhier F, Ansorena E, Silva JM, Coco R, Le Breton A Préat V. PLGA-based nanoparticles: an overview of biomedical applications, J Control Release. 2012;161(2):505-22.

Darabi F, Namazi L. A comparison of the fracture resistance of endodontically treated teeth using two different restoration systems. Dental Research Journal 2008;5(2):65-69

Dias de Souza GM, Pereira GDS, Dias CDS, Paulillo LAMS. Fracture resistance of premolars with bonded class II amalgams. Operative Dentistry 2002;27:349-353

Do MP, Neut C, Delcourt E, Certo TS, Siepmann J, Siepmann F. In situ forming implants for periodontitis

engineering of the urethra. BJU Int. 2011;107(2):296-302.]

Eraslan O, Sevimay M, Usumez A, Eskitascioglu G. Effects of cantilever design and material on stress distribution in fixed partial dentures- a finite element analysis. J Oral Rehabil. 2005;32(4):273-8.

Ericsson, U. Lekholm, P. Branemark, P. Glantz, S. Nyman. A Clinical evolution of fixed-bridge restorations supported by the combination of teeth and osseointegrated titanium implants. J Clin Periodont. 1986;13(4):307-12.

Eskitascioglu G, Usumez A, Sevimay M, Soykan E, Unsal E.The influence of occlusal loading location on stresses transferred to implant-supported prostheses and supporting bone: A three-dimensional finite element study. J Prosthet Dent 2004;91:144-50.

Ferretti C. A prospective trial of poly-L-lactic/polyglycolic acid copolymer plates and screws for internal fixation of mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(3):242-8.

Gala-García A, Carneiro MB, Silva GA, Ferreira LS, Vieira LQ, Marques MM, et al. In vitro and in vivo evaluation of the biocompatibility of a calcium phosphate/poly(lactic-co-glycolic acid) composite. Mater Sci Mater Med. 2012;23(7):1785-96.

Gala-Garcia A, Teixeira KI, Wykrota FH, Sinisterra RD, Cortés ME. Bioceramic/Poly (glycolic)-poly

Gineste L, Gineste M, Bluche L, Guilhem A, Elefterion A, Frayssinet P, et al. Histomorphometric comparison of three bioabsorbable GTR barrier membranes in the canine model. Int J Periodontics Restorative Dent 2005;25(1):61-71.

Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical complications with implants and implant prostheses J Prosthet Dent 2003;90:121-132.

guided bone regeneration procedures. Clin Oral Implants Res. 2014;25(2):150-8.

Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Effect of new obturating material on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. Journal of Endodontics 2007;33(6):732-736

Hanada T, Okitsu M, Yoshioka T. Effects of new adhesive resin root canal filling materials on vertical root fractures. Australian Endodontic Journal 2009;9999(9999):1329-1947

Hurmuzlu F, Kiremitic A, Serper A. fracture resistance of ednodontically treated  premolars  restored with ormocer and packable composite. 2003;29:838-840

Ismail YH, Misch CM, Pipko DJ. Stress analysis of a natural tooth connected to an osseointegrated implant in a fixed prosthesis. J Dental Res. 1991:70;460(Abstract 1550).

Ismail YH, Pahountis LN, Fleming JF. Comparision of two-dimensional and three dimensional finite element analysis of a blade implant. Int J Oral Implant 1987;4:25-31.

James B, Summitt MS, Robbins JW, Schwartz. Fundamentals of Operative  Dentistry. 3rd Edition. Quitessence books; 2006.

Joint RB, Wieczkowski GJR, klockowski R: Effact of composit restoration on resistance to cuspal fracture in posterior teeth. Journal of Prosthetic Dentistry 1987;57(4):431-435

KarfeldSulzer LS, Ghayor C, Siegenthaler B, Gjoksi B, Pohjonen TH, Weber FE. Comparative study of NMP

Kim I, Rhee SH. Effects of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) degradability on the apatite-forming capacity of electrospun PLGA/SiO2-CaO nonwoven composite fabric. J  Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2010;93(1): 218-26.

Kimura A, Watanabe T, Shimizu T, Okafuji N, Mori R, Furusawa K, et al. Bone repair of rabbit mandibular

Kitamura E, Stegarolu R, Nomura S, Miyakawa O. Biomechanical aspects of marginal bone resorption around osseointegrated implants: considerations based on a three-dimensional finite element analysis. Clin Oral Implant Res 2004;15:401-412.

Langer B, Sullivan DY. Osseointegration: Its impact on the interrelationships of periodontics and restorative dentistry. Part 3. Periodontal prosthesis redefined. Int J Periodont Res Dent. 1989;9(4):241-61.

Lee FY, Chen DW, Hu CC, Hsieh YT, Liu SJ, Chan EC. In vitro and in vivo investigation of drug-eluting implants for the treatment of periodontal disease. AAPS Pharm Sci Tech,

Lin CL, Wang JC, Kuo YC. Numerical simulation on the biomechanical interactions of  ooth/implant-supported system under various occlusal forces with rigid/non-rigid connections. J Biomech. 2006;39(3):453-63.

Lindh T. Should we extract to avoid combination? J Oral Rehabil. 2008;35:44-54.

Maezawa N, Shiota M, Kasugai S, Wakabayashi N. Threedimensional stress analysis of tooth/ implant-retained long-span fixed dentures. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22(5):710-8.

Marchan SHM, Coldero L, White D. Cusp fracture resistance of maxillary premolars restored with the bonded amalgam technique using various luting agents. International Journal of Dentistry 2009:60-67

Marin E, Briceño MI, Caballero-George C. Critical evaluation of biodegradable polymers used in nanodrugs. Int J Nanomedicine. 2013;8:3071-3091.

Matsumoto G, Hoshino J, Kinoshita Y, Sugita Y, Kubo K, Maeda H, et al. Evaluation of guided bone regeneration with poly(lactic acid-co-glycolic acid-co- -caprolactone) porous membrane in lateral bone defects of the canine mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27(3):587-94.

McNeill C. Science and practice of occlusion. 1st ed. Chicago: Quintessence; 1997. Chapter 35.

Meijer HJ, Starmans FJ, Bosman F, Steen WH. A Comparison of three finite element models of an edentulous mandible provided with implants. J Oral Rehabil 1993; 20:147-157.

Melo C, Matsushita Y, Koyano K, Hirowatari H, Suetsugu T. Comparative stress analyses of fixed free-end osseointegrated prostheses using the finite element method. J Oral Implantol. 1995;21(4):290-4.

membranes for guided bone regeneration processes to be

Menicucci G, Mossolov A, Mozzati M, Lorenzetti M, Preti G. Tooth-implant connection: some biomechanical aspects based on finite element analyses. Clin Oral Implants Res 2002;13(3):334-41.

Misch CE. Contemporary Implant Dentistry. 3rd edition. Mosby; 2008.

multicenter trial comparing the clinical and histologica  performance of a new, modified polylactide-co-glycolide acid membrane to an expanded polytetrafluorethylene membrane in

Naert IE, Duyck JA, Hosny MM, Van Steenberghe D. Freestanding and tooth-implant connected prosthesis in the treatment of partially edentulous patients. Part I: An up to 15-

Okafuji N, Shimizu T, Watanabe T, Kimura A, Kurihara S, Furusawa K, et al. Tissue reaction to poly (lactic-co-glycolic acid) copolymer membrane in rhBMP used rabbit experimental mandibular reconstruction. Eur J Med Res. 2006;11(9):394-6.

Oruc S. Eraslan O, Tukay HA, Atay A. Stress analysis of effects of nonrigid connectors on fixed partial dentures with pierabutments. J Prosthet Dent. 2008;99(3):185-92.

Oskoee SS, Oskoee PA, Navimipour EJ. In vitro fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars. Operative Dentistry 2007; 32 : 510-514

Ozcelik T, Ersoy AE. An investigation of tooth/implantsupported fixed prosthesis designs with two different stress analysis methods: an in vitro study. J Prosthodont. 2007;16(2):107-16.

Park JK, Yeom J, Oh EJ, Reddy M, Kim JY, Cho DW, et al. Guided bone regeneration by poly(lactic-co-glycolic acid)  grafted hyaluronic acid bi-layer films for periodontal barrier applications. Acta Biomater. 2009;5(9): 3394-403.

Park S, Kim JH, Kim IH, Lee M, Heo S, Kim H, Kim EH,Choy YB, Heo CY. Evaluation of poly(lactic-co-glycolic acid) plate and screw system for bone fixation. J Craniofac Surg. 2013;24(3):1021-5.,

Powers JM. Craig's restorative dental materials. 12th Ed. St.Louis: The C.V. Mosby Co.2006; Chap 4: 86.

preloaded and dip-loaded membranes for guided bone regeneration of rabbit cranial defects. J Tissue Eng Regen Med. 2014;12.

Product catalogue, DeguDent. April 2007. page 100

Reeh ES, Douglas WH, Messer HH . Stiffness of endodontically treated teeth related to restoration technique. Journal of Dental Research 1989; 68: 1540-1544

Riberio FC, Marchesan MA, Alfredo E. Influence of different endodontic filling materials on root fracture susceptibility. Journal of  Dentistry 2008; 36(1) : 69-73

Roberson TM, Heymann H, Swift EJ. Art and science of operative Dentistry. 5th Edition. Mosby Inc; 2006. °(chapter 3 p:65-66 , 91-96) * (chapter 16: 658,693) •(Chapter 11 p:500,507)

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. Mosby; 2006.  hapter 28.

Sagsen B, Aslan B. Effect of bonded restorations on the fracture resistance of root filled teeth. International Endodontic Journal 2006; 39(11): 900-904

Santos C, Barroso Bezerra R ,Jacinta M. Fracture resistance of maxillary premolars restored with direct and indirect adhesive techniques. Journal of Contemporary Dental Association 2005; 71(8): 585

Schneider D, Weber FE, Grunder U, Andreoni C, Burkhardt R, Jung RE. A randomized controlled clinical

Selim M, Bullock AJ, Blackwood KA, Chapple CR, MacNeil S. Developing biodegradable scaffolds for tissue

Sertgöz A. Finite element analysis study of the effect of superstructure material on stress distribution in an implant-supported fixed prosthesis. Int J Prosthodont 1997;10:19-27.

Sevimay M, Turhan F, Kiliçarslan MA, Eskitascioglu G. Three dimentional finite element  nalysis of the effect of different bone quality on stress distribution in an implant-supported  rown . J Prosthet Dent 2005;93: 227-234

Soares PV, Santos Filho PCF, Martins LRM. Influence of restorative yechnique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary premolars.part I : Fracture resistance and fracture mode. Journal of Prosthetic Dentistry 2008;99:30-37

Stavropoulos A, Sculean A, Karring T. GTR treatment of intrabony defects with PLA/PGA copolymer or collagen bioresorbable membranes in combination with deproteinized bovine bone (Bio-Oss). Clin Oral Investig. 2004;8(4):226-32.

Steel ES,Johnson BR. Invitro fracture strength of  endodontically treated premolars. Journal of Endodontics 1999;25:6-8

Stockmann P, Böhm H, Driemel O, Mühling J, Pistner H. Resorbable versus titanium osteosynthesis devices in bilateral sagittal split ramus osteotomy of the mandible-the results of a two centre randomised clinical study with an eight-year follow up. Craniomaxillofac Surg. 2010;38(7):522-8.

Tamazawa G, Ito A, Miyai T, Matsuno T, Kitahara K, Sogo Y, et al. Gatifloxacine-loaded PLGA and –tricalcium  phosphate composite for treating osteomyelitis. Dent Mater Jl,

Tangerud T, Gronningsaeter AG, Taylor A. Fixed partial dentures supported by natural teeth and Branmark system implants: a 3-year report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2002;17(2):212-9.

Tay FR, Pashley DH. Monoblocks in root canals : A hypothetical or a tangible goal. Journal of Endodontics 2007; 33(4):391-398

Teixeira FB, Teixeira EC, Thompson JY. Fracture Resistance of  roots endodontically treated with a new resin filling material. Journal of American Dental Association 2004; 135: 646-652

Terriza A, Vilches-Pérez JI, De la Orden E, Yubero F, Gonzalez-Caballero JL, González-Elipe AR, et al. Osteoconductive potential of barrier NanoSiO2 PLGA membranes functionalized by plasma enhanced chemical vapor deposition. Biomed Res Int. 2014;4:1-10.

third molars. Int J Periodontics Restorative Dent  2007;27(1):51-9.

transsection using rhBMP-2 and atelocollagen gel. Eur J Med  Res. 2006;11(8):355-8.

treatment with improved adhesive properties. Eur J Pharm Biopharm. 2014;88(2):342-50.

Van Rossen IP, Braak LH, De Putter C, De Groot K. Stress absorbing elements in dental implants. J  rosthet Dent.  1990;64(2):198-205.

Walton  RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3rd Edition. Saunders Company; 2002. *(chapter 12 p:183,200) •(chapter 13 p:208) °(chapter 14 p:240-250) ▪(chapter 15 p:269,338) ▫(chapter 3 p:36-37 )

Weinberg LA. Atlas of tooth and implant supported prosthodontics. 1st ed. Quintessence; 2003. Chapter 4.

Wu T, Liao W, Dai N, Tang C. Design of a custom angled abutment for dental implant using computer- aided design and nonlinear element analysis. J Biomech 2010;43:1941–1946.

Yamada Y, Tsubota Y, Fukushima S. Effect of restoration method on fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars. International  Journal of Prosthodontics 2004; 17(1):94-98

years clinical evaluation. Clin Oral Implants Res. 2001;12(3):237-44.

Zhang W, Walboomers XF, Jansen JA. The formation of tertiary dentin after pulp capping with a calcium phosphate cement, loaded with PLGA microparticles containing TGF- 1. J Biomed Mater Res A. 2008;85(2):439-44.

Zhiyong L, Arataki T, Shimamura I, Kishi M. The influence of prosthesis designs and loading conditions on the stress distribution of tooth-implant supported prostheses. Bull Tokyo Dent Coll. 2004;45(4):213-21.

 

1.      composite induces mineralized barrier after direct capping of rat tooth pulp tissue. Braz Oral Re. 2010;24(1):8-14.2002;17(4):473-87.

2.      Abreu RT, Spazzin AO, Noritomi PY, Consani RL, Mesquita MF. Influence of material of overdentureretaining bar with vertical misfit on three-dimentional stress distribution. J Prosthodont 2010;19:425- 431.

3.      Abu-Hammad O, Khraisat A, Dar-Odeh N, El-Maaytah M. Effect of dental implant cross- sectional design on cortical bone structure using finite element analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2007;9:217-221.

4.      Ahuja A, Ali J, Rahman S. Biodegradable periodontal intrapocket device containing metronidazole and a moxycillin: formulation and characterization. Pharmazie. 2006;61(6):25-29.

5.      Aimetti M, Pigella E, Romano F. Clinical and radiographic evaluation of the effects of guided tissue regeneration using resorbable membranes after extraction of impacted mandibular

6.      Aimetti M, Romano F. Use of resorbable membranes in periodontal defects treatment after extraction of impacted mandibular third molars. Minerva Stomatol. 2007;56(10):497-

7.       Apicella MJ, Loushine RJ , Runyan DA. A comparison of root fracture resistance using two root canal sealers. International Endodontic Journal 1999;32:376-380

8.      applied in pre-prosthetic surgery: a pilot study. J Dent.

9.      Ash MM, Nelson S. Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2002.

10.   Atasoy Ulusoy ÖI, Genc , Arsalan S. Fracture resistance of roots obturated with three different material. Endodontology 2007; 104(5):705-708

11.  Baumeister T, AvalloneEA. Marks standard handbook of mechanical engineers. 8th Ed. New York: McGraw- Hill 1978; Chap 3: 157.

12.  Bechelli AH. The osseointegrated prosthesis-combination of osseointegrated implants and natural teeth in fixed prosthesis. J Oral implantol. 1992;18:62-5.

13.  Beer F. Johnston, mechanics of materials. 3rd Ed. New York: Mc Grow Hill 2011; Chap 6: 236..

14.  Belal MH, Al-Noamany FA, El-Tonsy MM, El-Guindy HM, Ishikawa I. Treatment of human class II furcation defects using connective tissue grafts, bioabsorbable membrane, and resorbable hydroxylapatite: A comparative study. J Int Acad Periodontol. 2005;7(4):114-28

15.   Belli S, Erdemir A, Yildirim C. Reinforcement effect of polyethylene fiber in root-filled teeth: Comparison of two restoration technique. International Endodontic Journal 2006;39(2):136-142

16.  Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of the last 5 years. J Clin Periodontol 2002; 29:197-212.

17.  Block MS, Lirette D, Gardiner D, Li L, Finger IM, Hochstedler J, et al. Prospective evaluation of implants connected to teeth. Int J Oral Maxillofac Implants

18.  Castillo-Dalí G, Castillo-Oyagüe R, Terriza A, Saffar JL, Batista A, Barranco A, et al. In vivo comparative model of oxygen plasma and nanocomposite particles on PLGA

19.  Cibirka RM, Razzoog ME, Lang BR, Stohler CS. Determining the force absorption quotient for restorative materials used in implant occlusal surfaces. . J Prosthet Dent 1992; 67: 361-364.

20.   Cohen S, Hargreaves KM, Keiser K. Pathway of the pulp. 9th Edition. Mosby Company, St Louis Missouri; 2006. °(chapter10 p:368-389) *(chapter 9 p:323-324) •(chapter 21 p:787-789)

21.  Cohen SR, Orenstein JH. The use of attachments in combination implant and natural-tooth fixed partial dentures: a technical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1994;9(2):230-4.

22.  Cordaro L, Ercoli C, Rossini C, Torsello F, Feng C  Retrospective evaluation of complete-arch fixed partial dentures connecting teeth and implant abutments in patients with normal and reduced periodontal support. J Prosthet Dent. 2005;94(4):313-20.

23.   Craig RG, Powers J M. Restorative dental materials. 11th Edition; 2002. °(chapter 10 p:278) *(chapter 11 p:288,291-296,310) •(chapter 9 p:232)

24.  Dalkiz M, Zor M, Aykul H, Toparli M, Aksoy S. The three dimensional finite element analysis of fixed bridges restoration supported by the combination of teeth and osseointegrated implants. Implant Dent. 2002;11(3):293-300.

25.   Daneshkazemi AR. Resistance of bonded composite restorations to fracture of endodontically treated teeth. Journal of Contemporary Dental Practice 2004; 5(3):51-58

26.  Danhier F, Ansorena E, Silva JM, Coco R, Le Breton A Préat V. PLGA-based nanoparticles: an overview of biomedical applications, J Control Release. 2012;161(2):505-22.

27.   Darabi F, Namazi L. A comparison of the fracture resistance of endodontically treated teeth using two different restoration systems. Dental Research Journal 2008;5(2):65-69

28.   Dias de Souza GM, Pereira GDS, Dias CDS, Paulillo LAMS. Fracture resistance of premolars with bonded class II amalgams. Operative Dentistry 2002;27:349-353

29.  Do MP, Neut C, Delcourt E, Certo TS, Siepmann J, Siepmann F. In situ forming implants for periodontitis

30.  engineering of the urethra. BJU Int. 2011;107(2):296-302.]

31.  Eraslan O, Sevimay M, Usumez A, Eskitascioglu G. Effects of cantilever design and material on stress distribution in fixed partial dentures- a finite element analysis. J Oral Rehabil. 2005;32(4):273-8.

32.  Ericsson, U. Lekholm, P. Branemark, P. Glantz, S. Nyman. A Clinical evolution of fixed-bridge restorations supported by the combination of teeth and osseointegrated titanium implants. J Clin Periodont. 1986;13(4):307-12.

33.  Eskitascioglu G, Usumez A, Sevimay M, Soykan E, Unsal E.The influence of occlusal loading location on stresses transferred to implant-supported prostheses and supporting bone: A three-dimensional finite element study. J Prosthet Dent 2004;91:144-50.

34.  Ferretti C. A prospective trial of poly-L-lactic/polyglycolic acid copolymer plates and screws for internal fixation of mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(3):242-8.

35.  Gala-García A, Carneiro MB, Silva GA, Ferreira LS, Vieira LQ, Marques MM, et al. In vitro and in vivo evaluation of the biocompatibility of a calcium phosphate/poly(lactic-co-glycolic acid) composite. Mater Sci Mater Med. 2012;23(7):1785-96.

36.  Gala-Garcia A, Teixeira KI, Wykrota FH, Sinisterra RD, Cortés ME. Bioceramic/Poly (glycolic)-poly

37.  Gineste L, Gineste M, Bluche L, Guilhem A, Elefterion A, Frayssinet P, et al. Histomorphometric comparison of three bioabsorbable GTR barrier membranes in the canine model. Int J Periodontics Restorative Dent 2005;25(1):61-71.

38.  Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical complications with implants and implant prostheses J Prosthet Dent 2003;90:121-132.

39.  guided bone regeneration procedures. Clin Oral Implants Res. 2014;25(2):150-8.

40.   Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Effect of new obturating material on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. Journal of Endodontics 2007;33(6):732-736

41.   Hanada T, Okitsu M, Yoshioka T. Effects of new adhesive resin root canal filling materials on vertical root fractures. Australian Endodontic Journal 2009;9999(9999):1329-1947

42.   Hurmuzlu F, Kiremitic A, Serper A. fracture resistance of ednodontically treated  premolars  restored with ormocer and packable composite. 2003;29:838-840

43.  Ismail YH, Misch CM, Pipko DJ. Stress analysis of a natural tooth connected to an osseointegrated implant in a fixed prosthesis. J Dental Res. 1991:70;460(Abstract 1550).

44.  Ismail YH, Pahountis LN, Fleming JF. Comparision of two-dimensional and three dimensional finite element analysis of a blade implant. Int J Oral Implant 1987;4:25-31.

45.   James B, Summitt MS, Robbins JW, Schwartz. Fundamentals of Operative  Dentistry. 3rd Edition. Quitessence books; 2006.

46.   Joint RB, Wieczkowski GJR, klockowski R: Effact of composit restoration on resistance to cuspal fracture in posterior teeth. Journal of Prosthetic Dentistry 1987;57(4):431-435

47.  KarfeldSulzer LS, Ghayor C, Siegenthaler B, Gjoksi B, Pohjonen TH, Weber FE. Comparative study of NMP

48.  Kim I, Rhee SH. Effects of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) degradability on the apatite-forming capacity of electrospun PLGA/SiO2-CaO nonwoven composite fabric. J  Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2010;93(1): 218-26.

49.  Kimura A, Watanabe T, Shimizu T, Okafuji N, Mori R, Furusawa K, et al. Bone repair of rabbit mandibular

50.  Kitamura E, Stegarolu R, Nomura S, Miyakawa O. Biomechanical aspects of marginal bone resorption around osseointegrated implants: considerations based on a three-dimensional finite element analysis. Clin Oral Implant Res 2004;15:401-412.

51.  Langer B, Sullivan DY. Osseointegration: Its impact on the interrelationships of periodontics and restorative dentistry. Part 3. Periodontal prosthesis redefined. Int J Periodont Res Dent. 1989;9(4):241-61.

52.  Lee FY, Chen DW, Hu CC, Hsieh YT, Liu SJ, Chan EC. In vitro and in vivo investigation of drug-eluting implants for the treatment of periodontal disease. AAPS Pharm Sci Tech,

53.  Lin CL, Wang JC, Kuo YC. Numerical simulation on the biomechanical interactions of  ooth/implant-supported system under various occlusal forces with rigid/non-rigid connections. J Biomech. 2006;39(3):453-63.

54.  Lindh T. Should we extract to avoid combination? J Oral Rehabil. 2008;35:44-54.

55.  Maezawa N, Shiota M, Kasugai S, Wakabayashi N. Threedimensional stress analysis of tooth/ implant-retained long-span fixed dentures. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22(5):710-8.

56.   Marchan SHM, Coldero L, White D. Cusp fracture resistance of maxillary premolars restored with the bonded amalgam technique using various luting agents. International Journal of Dentistry 2009:60-67

57.  Marin E, Briceño MI, Caballero-George C. Critical evaluation of biodegradable polymers used in nanodrugs. Int J Nanomedicine. 2013;8:3071-3091.

58.  Matsumoto G, Hoshino J, Kinoshita Y, Sugita Y, Kubo K, Maeda H, et al. Evaluation of guided bone regeneration with poly(lactic acid-co-glycolic acid-co- -caprolactone) porous membrane in lateral bone defects of the canine mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27(3):587-94.

59.  McNeill C. Science and practice of occlusion. 1st ed. Chicago: Quintessence; 1997. Chapter 35.

60.  Meijer HJ, Starmans FJ, Bosman F, Steen WH. A Comparison of three finite element models of an edentulous mandible provided with implants. J Oral Rehabil 1993; 20:147-157.

61.  Melo C, Matsushita Y, Koyano K, Hirowatari H, Suetsugu T. Comparative stress analyses of fixed free-end osseointegrated prostheses using the finite element method. J Oral Implantol. 1995;21(4):290-4.

62.  membranes for guided bone regeneration processes to be

63.  Menicucci G, Mossolov A, Mozzati M, Lorenzetti M, Preti G. Tooth-implant connection: some biomechanical aspects based on finite element analyses. Clin Oral Implants Res 2002;13(3):334-41.

64.  Misch CE. Contemporary Implant Dentistry. 3rd edition. Mosby; 2008.

65.  multicenter trial comparing the clinical and histologica  performance of a new, modified polylactide-co-glycolide acid membrane to an expanded polytetrafluorethylene membrane in

66.  Naert IE, Duyck JA, Hosny MM, Van Steenberghe D. Freestanding and tooth-implant connected prosthesis in the treatment of partially edentulous patients. Part I: An up to 15-

67.  Okafuji N, Shimizu T, Watanabe T, Kimura A, Kurihara S, Furusawa K, et al. Tissue reaction to poly (lactic-co-glycolic acid) copolymer membrane in rhBMP used rabbit experimental mandibular reconstruction. Eur J Med Res. 2006;11(9):394-6.

68.  Oruc S. Eraslan O, Tukay HA, Atay A. Stress analysis of effects of nonrigid connectors on fixed partial dentures with pierabutments. J Prosthet Dent. 2008;99(3):185-92.

69.   Oskoee SS, Oskoee PA, Navimipour EJ. In vitro fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars. Operative Dentistry 2007; 32 : 510-514

70.  Ozcelik T, Ersoy AE. An investigation of tooth/implantsupported fixed prosthesis designs with two different stress analysis methods: an in vitro study. J Prosthodont. 2007;16(2):107-16.

71.  Park JK, Yeom J, Oh EJ, Reddy M, Kim JY, Cho DW, et al. Guided bone regeneration by poly(lactic-co-glycolic acid)  grafted hyaluronic acid bi-layer films for periodontal barrier applications. Acta Biomater. 2009;5(9): 3394-403.

72.  Park S, Kim JH, Kim IH, Lee M, Heo S, Kim H, Kim EH,Choy YB, Heo CY. Evaluation of poly(lactic-co-glycolic acid) plate and screw system for bone fixation. J Craniofac Surg. 2013;24(3):1021-5.,

73.  Powers JM. Craig's restorative dental materials. 12th Ed. St.Louis: The C.V. Mosby Co.2006; Chap 4: 86.

74.  preloaded and dip-loaded membranes for guided bone regeneration of rabbit cranial defects. J Tissue Eng Regen Med. 2014;12.

75.  Product catalogue, DeguDent. April 2007. page 100

76.   Reeh ES, Douglas WH, Messer HH . Stiffness of endodontically treated teeth related to restoration technique. Journal of Dental Research 1989; 68: 1540-1544

77.   Riberio FC, Marchesan MA, Alfredo E. Influence of different endodontic filling materials on root fracture susceptibility. Journal of  Dentistry 2008; 36(1) : 69-73

78.   Roberson TM, Heymann H, Swift EJ. Art and science of operative Dentistry. 5th Edition. Mosby Inc; 2006. °(chapter 3 p:65-66 , 91-96) * (chapter 16: 658,693) •(Chapter 11 p:500,507)

79.  Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. Mosby; 2006.  hapter 28.

80.   Sagsen B, Aslan B. Effect of bonded restorations on the fracture resistance of root filled teeth. International Endodontic Journal 2006; 39(11): 900-904

81.   Santos C, Barroso Bezerra R ,Jacinta M. Fracture resistance of maxillary premolars restored with direct and indirect adhesive techniques. Journal of Contemporary Dental Association 2005; 71(8): 585

82.  Schneider D, Weber FE, Grunder U, Andreoni C, Burkhardt R, Jung RE. A randomized controlled clinical

83.  Selim M, Bullock AJ, Blackwood KA, Chapple CR, MacNeil S. Developing biodegradable scaffolds for tissue

84.  Sertgöz A. Finite element analysis study of the effect of superstructure material on stress distribution in an implant-supported fixed prosthesis. Int J Prosthodont 1997;10:19-27.

85.  Sevimay M, Turhan F, Kiliçarslan MA, Eskitascioglu G. Three dimentional finite element  nalysis of the effect of different bone quality on stress distribution in an implant-supported  rown . J Prosthet Dent 2005;93: 227-234

86.   Soares PV, Santos Filho PCF, Martins LRM. Influence of restorative yechnique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary premolars.part I : Fracture resistance and fracture mode. Journal of Prosthetic Dentistry 2008;99:30-37

87.  Stavropoulos A, Sculean A, Karring T. GTR treatment of intrabony defects with PLA/PGA copolymer or collagen bioresorbable membranes in combination with deproteinized bovine bone (Bio-Oss). Clin Oral Investig. 2004;8(4):226-32.

88.   Steel ES,Johnson BR. Invitro fracture strength of  endodontically treated premolars. Journal of Endodontics 1999;25:6-8

89.  Stockmann P, Böhm H, Driemel O, Mühling J, Pistner H. Resorbable versus titanium osteosynthesis devices in bilateral sagittal split ramus osteotomy of the mandible-the results of a two centre randomised clinical study with an eight-year follow up. Craniomaxillofac Surg. 2010;38(7):522-8.

90.  Tamazawa G, Ito A, Miyai T, Matsuno T, Kitahara K, Sogo Y, et al. Gatifloxacine-loaded PLGA and –tricalcium  phosphate composite for treating osteomyelitis. Dent Mater Jl,

91.  Tangerud T, Gronningsaeter AG, Taylor A. Fixed partial dentures supported by natural teeth and Branmark system implants: a 3-year report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2002;17(2):212-9.

92.   Tay FR, Pashley DH. Monoblocks in root canals : A hypothetical or a tangible goal. Journal of Endodontics 2007; 33(4):391-398

93.   Teixeira FB, Teixeira EC, Thompson JY. Fracture Resistance of  roots endodontically treated with a new resin filling material. Journal of American Dental Association 2004; 135: 646-652

94.  Terriza A, Vilches-Pérez JI, De la Orden E, Yubero F, Gonzalez-Caballero JL, González-Elipe AR, et al. Osteoconductive potential of barrier NanoSiO2 PLGA membranes functionalized by plasma enhanced chemical vapor deposition. Biomed Res Int. 2014;4:1-10.

95.  third molars. Int J Periodontics Restorative Dent  2007;27(1):51-9.

96.  transsection using rhBMP-2 and atelocollagen gel. Eur J Med  Res. 2006;11(8):355-8.

97.  treatment with improved adhesive properties. Eur J Pharm Biopharm. 2014;88(2):342-50.

98.  Van Rossen IP, Braak LH, De Putter C, De Groot K. Stress absorbing elements in dental implants. J  rosthet Dent.  1990;64(2):198-205.

99.   Walton  RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3rd Edition. Saunders Company; 2002. *(chapter 12 p:183,200) •(chapter 13 p:208) °(chapter 14 p:240-250) ▪(chapter 15 p:269,338) ▫(chapter 3 p:36-37 )

100.                      Weinberg LA. Atlas of tooth and implant supported prosthodontics. 1st ed. Quintessence; 2003. Chapter 4.

101.                      Wu T, Liao W, Dai N, Tang C. Design of a custom angled abutment for dental implant using computer- aided design and nonlinear element analysis. J Biomech 2010;43:1941–1946.

102.                        Yamada Y, Tsubota Y, Fukushima S. Effect of restoration method on fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars. International  Journal of Prosthodontics 2004; 17(1):94-98

103.                      years clinical evaluation. Clin Oral Implants Res. 2001;12(3):237-44.

104.                      Zhang W, Walboomers XF, Jansen JA. The formation of tertiary dentin after pulp capping with a calcium phosphate cement, loaded with PLGA microparticles containing TGF- 1. J Biomed Mater Res A. 2008;85(2):439-44.

105.                      Zhiyong L, Arataki T, Shimamura I, Kishi M. The influence of prosthesis designs and loading conditions on the stress distribution of tooth-implant supported prostheses. Bull Tokyo Dent Coll. 2004;45(4):213-21.

106.                      کریگ رابرت جی، پاورز جان م. مواد دندانپزشکی ترمیمی . تهران : انتشارات . شایان نمودار، 1382

فایل های مرتبط ( 16 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت آنتروپومتری Anthropometric
پاورپوینت آنتروپومتری Anthropometric

پاورپوینت همه چیز درباره ارگونومی به همراه تصاویر
پاورپوینت همه چیز درباره ارگونومی به همراه تصاویر

ارگونومی
ارگونومی

دستگاه گوارش
دستگاه گوارش

PDF- مقایسه اطلاعات آنتروپومتری دانشجویان ایرانی بااستاندارد انگلیس و آمریکا
PDF- مقایسه اطلاعات آنتروپومتری دانشجویان ایرانی بااستاندارد انگلیس و آمریکا

PDF - رابطة آنتروپومتری، ترکیب و تیپ بدنی ژیمناست های دختر با عملکرد تخصصی تک اسباب
PDF - رابطة آنتروپومتری، ترکیب و تیپ بدنی ژیمناست های دختر با عملکرد تخصصی تک اسباب

پایان نامه مهندسی پزشکی - کنترل اشتراکی روبات در اسکلت خارجی ایجاد الگوی راه رفتن روی زمین -توانبخشی
پایان نامه مهندسی پزشکی - کنترل اشتراکی روبات در اسکلت خارجی ایجاد الگوی راه رفتن روی زمین -توانبخشی

پایان نامه مهندسی پزشکی بیوالکتریک - کمی سازی میزان اسپاستیسیتی عضلات مچ دست افراد دچار سکته‌ی مغزی
پایان نامه مهندسی پزشکی بیوالکتریک - کمی سازی میزان اسپاستیسیتی عضلات مچ دست افراد دچار سکته‌ی مغزی

پایان نامه بررسی شناسایی مارکرهای حیاتی جدید، در سرطان پستان زنان با روش پروتئومیکس
پایان نامه  بررسی شناسایی مارکرهای حیاتی جدید، در سرطان پستان زنان با روش پروتئومیکس

سقط جنین
سقط جنین

تشخیص تجاوز جنسی
تشخیص تجاوز جنسی

افزایش حد متوسط طول قد کودک
افزایش حد متوسط طول قد کودک

لقاح
لقاح

ژنتیک انسان
ژنتیک انسان

رشد و نمو کودکان
رشد و نمو  کودکان

عامل اضطراب در دانشجویان پرستاری
عامل اضطراب در دانشجویان پرستاری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش فایل - فایل دارم دات کام

بالا